Palindrome

Erfan Alimohammadi's personal blog

آدم های جدید

Saturday, 27 July 2013، 02:56 AM

بعد از یک ماه جزوه گذاری و یک ماه استراحت دوباره تصمیم به پست دادن گرفتم! با این امید که این جا به فضای اصلیش برگردد و دوباره بتوانیم به شما خدمتی کرده باشیم.
عزیزان دقت داشته باشند که هدف ما افزایش چند تا عدد موسوم به آمار نیست! :)

 

پراکندگی افکارم باعث شد که یاد ۴ سال پیش بیفتم. موقعی که هنوز بچه بودیم!

اول راهنمایی بودیم. یک روز خبری رسید که مشاورها می خواهند سر کلاس «آش رشته»۱ جای بچه ها را به شکل اجباری عوض کنند. زنگ آش رشته که شد آقای حدادی و اکرمی با شیوه ای قریب به random بچه ها را در هم بُر زدند!

این تصمیم مشاورها که در ذهن ما ساختارشکنی هم تلقی می شد باعث اعتراض همه ی کلاس شد: «آقا چرا جای ما رو زوری عوض کردین» و این جور حرف ها.

در جواب گرفتیم که:‌ «تجربه می گه رابطه هایی که دیرتر تشکیل شده پایدارتر بوده.»

قیافه ی ما با شنیدن این:

ادامه را بخوانید!

خیلی وقت گذشته. البته شاید ۴ سال در مقیاس من زیاد است.

به هر حال هنوز توان قضاوت بر آن جمله را ندارم و نمی توانم بگویم غلط یا درست است.

اما به نظرم تصمیم مشاوران درست بوده. لزومی به دوست شدن با افراد جدید وجود ندارد اما تجربه کردن افراد جدید و متفاوت لازم است. چرا که ما قبل از این که بفهمیم به چه آدمی «بد» می گویند و به چه آدمی «خوب» نیاز داریم که چنین آدم هایی را تجربه کرده باشیم.

و در حالت کلی برای تصمیم گیری بهتر نیازمند داشتن اطلاعات بیشتر هستیم. یک سری از اطلاعات هم هستند که انتقال و عبور آن ها از پل زبان سخت است و دریافت آن ها از طریق عمل ارجحیت دارد.
 

این که ما امسال ۳۴۰ نفر هم پایه ای داشتیم جز ضررها و محدودیت هایی که برای ما ایجاد کرد دارای سود هم بود. از معدود سودهای آن تجربه کردن افراد جدید بود... البته این کار تا وقتی سود محسوب می شود که از تعادل خارج نشود. حال آن که نمونه ای از افراط آن را در فیس بوک می بینیم!

 

Footer:

۱) آش رشته:‌ زنگ مشاوره!